مرکز ملی نوآوری مغز در مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی فیروز گر با حمایت ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی ایجاد می شود

You are currently viewing مرکز ملی نوآوری مغز در مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی فیروز گر با حمایت ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی ایجاد می شود
۲۸۴ Views

به منظور توسعه فناوری های نوین عصبی و پژوهش های کاربردی ، آموزش دستیاران و متخصصان و نیز گسترش خدمات نوین سلامت مغز، با حمایت ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی ،” مرکز ملی نوآوری مغز” در مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی فیروز گر تهران ایجاد و راه اندازی می شود.

دکترسید محمد مهدوی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به همراه دکتر”شقایق حق جو” رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی ازفعالیت های اجرایی و عمرانی مرکز “ملی نوآوری مغز” بازدید و بر تسریع در امر ایجاد و راه اندازی این مرکز تاکید شد.

در این بازدید درباره زمینه های همکاری متقابل فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی درحوزه های علوم اعصاب و اعصاب شناختی و توانبخشی عصبی و نیز توسعه فناوری ها با مسوولان و مدیران مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی فیروز گر گفت و گو شد.

در این بازدید همچنین بر حمایت ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی و مرکز توسعه فناوری های راهبردی از فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری های نوین درحوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی در این مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی تاکید شد.

دیدگاهتان را بنویسید