کتاب “پژوهش در ذهن، مغز و تربیت ” با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ترجمه و انتشار یافت

You are currently viewing کتاب “پژوهش در ذهن، مغز و تربیت ” با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ترجمه و انتشار یافت
۳۴۸ Views

کتاب “پژوهش در ذهن، مغز و تربیت ” با اتخاذ رویکردی مشارکتی ، نوآوررانه و پویا به پژوهش و منبعی سودمند و جذاب برای پژوهشگران ، دانشجویان و دانشوران علاقه مند به قلمرو میان رشته ای به سفارش و حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ترجمه و انتشار یافت.

این کتاب در هشت فصل و سومین کار مشترک ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی برای دانشجویان رشته علوم شناختی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس روش شناسی پژوهش در ذهن ، مغز و تربیت ترجمه و منتشر شده است.

کتاب پژوهش در ذهن ، مغز و تربیت ” حوزه های ” ذهن”، ” مغز ” و تربیت” را ترکیب و تلفیق می کند تا موضوعات بنیادی و در حال ظهور این رشته را معرفی کند. با فصل های نگارش شده در این کتاب ،پژوهش تجربی در موضوعات خاص از جمله ” اوتیسم” ، ریاضات” ، خواندن و هیجان و همچنین رهنمود مفهومی به نقش مدل ها و ملاحظات معرفت شناسی مرتبط ذهن ، مغز و تربیت ارایه می دهد..

هرفصل این کتاب با تکیه بر منابع و تمرکز پژوهشی ، سکویی برای کاوش پرسش ها، ابزارهاو مدل های محوری مربوط به پژوهش حاضر در ذهن ، مغز و تربیت فراهم می کند.

در بخشی دیگر از مقدمه این کتاب آمده است: اگرچه این مجموعه تنها بازتاب بخشی از دستآوردهای مفهومی و نظری علم ذهن ، مغز و تربیت به عنوان یک قلمرو مطالعاتی است، اما با ترکیب و تلفیق حوزه های روان شناسی ، علوم اعصاب و تربیت موصوعات بنیادی و نوظهور این رشته را معرفی می کند.
کتاب پژوهش در ذهن، مغز و تربیت توسط دکتر علی نوری و فتانه اسمعیلی ترجمه و از سوی موسسه انتشاراتی بصرت چاپ و انتشار یافت.

 

دیدگاهتان را بنویسید