تازه های شناختی

افراد ضداجتماعی ترس را احساس می‌کنند ولی خطرها را نمی‌بینند

کنترل توجه پایین در اوایل نوجوانی عامل خطر ژنتیکی برای اختلالات اضطرابی است

زمانی که می خواهید خود واقعی تان را بشناسید به اختیار باور داشته باشید

برندگان جوایز هنر علوم اعصاب 2016 انتخاب شدند

کاهش دوپامین ممکن است توضیح دهد چرا افراد مسن‌تر کمتر خطر می کنند

آیا می‌توانیم فعالیت مغز را برای گرفتن تصمیمات سالمتر تحریک کنیم؟

امواج مغزی می تواند در زمره نشانه های حیاتی پزشکی قرار بگیرد

حلزون های گرسنه کمک می‌کنند نشان دهیم چطور دو نورون کلید تصمیم گیری هستند

تکنیک جدیدی که فعالیت کل مغز را در یک عکس جا می دهد

ارتباط ژن ها، سبک های شناختی و جهت گیری سیاسی

مطالعه‌ای برای یافتن سریع‌تر ضدافسردگی‌های مناسب

آیا ال اس دی جا به جایی حسی واقعی ایجاد می کند ؟

مغز برای سالم ماندن نیاز به تمیز شدن دارد

چگونه مغز عادت ها را ایجاد می کند و چگونه آنها را از بین می برد

افسردگی و داروهای ضدافسردگی چطور کار می کنند: بینش های جدید از مطالعات حیوانی

دستکاری برخی نورون ها به پاک شدن خاطرات بد و تقویت خاطرات خوشایند کمک می کند

واقعیت مجازی می تواند به درمان پارانویای شدید کمک کند

خروج قطار تفکر از ریل؟ سیستم توقف مغزی شاید مشکل داشته باشد

موسیقی، پاسخ مغز نوزاد به موسیقی و گفتار را بهبود می بخشد

چراغ سبز به کمپانی های بیوتکنولوژی برای احیای مغز مردگان

ترسیم فرهنگ لغات مغز به رمزگشایی افکار درونی کمک می کند

تصویربرداری مغزی نشان می دهد رفتارهای پرخطر می توانند مسری باشند

مغز چگونه هوشیاری را در بازه های زمانی تولید می کند

بررسی اثر اِل اِس دی بر هوشیاری با تصویربرداری مغزی

گلیا سلولهای عصبی را به شکلی غیرقابل پیش بینی شکل می دهد

یا سختی های دوران کودکی می تواند باعث افزایش خلاقیت شود؟

دو استراتژی روانشناختی که می تواند افکار منفی را محدود کند

ضدماده ها فیزیک را تغییر دادند، ضد حافظه ها نوروساینس را تغییر خواهند داد

اکستازی ممکن است برای درمان پی تی اس دی به کار برده شود

آنچه می دانیم بر آنچه می بینیم اثر می گذارد

احساس سلامت و سرعت پردازش؛ پیش بینی کننده های عمر طولانی

ورزش شدید سطح بعضی از انتقال دهنده های عصبی را افزایش می دهد

اعتیاد به الکل سطح دوپامین در مغز را تحت تاثیر قرار می دهد

اثرات ضدافسردگی کانابیدیول

ژنها و محیط مناطق مختلفی از مغز را تحت تاثیر قرار می دهند

اثر کانابیس (ماری جوانا) بر پردازش های هیجانی