ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

مطالعات پژوهشی طراحی وساخت سیستم"تحریک عمقی مغز"با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی توسط محققان کشورمان آغاز شد

اولین نشست آغاز مطالعات پژوهشی طراحی و ساخت سیستم پیشرفته "تحریک عمقی مغز" با حضور ناظرین و مجریان فنی و پزشکی اجرای این طرح در محل پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها