ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

چالش " سرمایه شناختی و طراحی بازی" با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی

با هدف توسعه ارتباط بین رشته ای و معرفی بازی های شناختی به عنوان یکی از زمینه های کار آفرینی و سرمایه گذاری، چالش"سرمایه شناختی و طراحی بازی" با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی درتهران می شود.

تقویم رویداد ها
  • 1398/09/25

    دفاع از رساله دکتری تحت حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در دانشگاه شهید چمران اهواز

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها