ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

برگزاری "هفته آگاهی از مغز" در کشور به سال آینده موکول شد

برگزاری پنجمین سال هفته آگاهی از مغز در سطح کشور که قرار بود از نیمه دوم اسفند ماه امسال آغاز شود ، بدلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و لزوم توجه به تامین سلامت آحاد افراد جامعه ، به سال آینده موکول شد.

تقویم رویداد ها
  • 1398/12/12

    دفاع از رساله دوره دکتری در دانشگاه صنعتی امیر کبیر

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها