ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

کارگاه آنلاین رباتیک اجتماعی برای درمان اختلالات عصب شناختی

همزمان با کنفرانس بین المللی رباتیک و اتوماسیون (ICRA 2020) که توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) برگزار می شود، امکان شرکت در کارگاه رباتیک اجتماعی برای درمان اختلالات عصب شناختی به صورت رایگان و آنلاین فراهم شده است.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها