کتاب مبانی عصب شناختی- فرهنگ سازمانی چاپ و انتشار یافت

تاریخ : 1399/09/01

تعداد بازدید : 455

5 امتیاز از 3 رای

کتاب "مبانی عصب شناختی- فرهنگ سازمانی" مورد حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ، چاپ و انتشار یافت .

این کتاب تلفیقی از دانش فرهنگ سازمانی و علوم اعصاب و نظریه های شناخت ذهن است .  

 

فرهنگ سازمانی که در دیدگاه سنتی، با نظریات رفتاری توصیف و تبیین می‌شود، اینک با یاری گرفتن از علوم اعصاب و طرح مباحثی در زمینه بازتابندگی، تصورات و هیجانات به عنوان فرایندهای ذهن، تصویر کامل تری را از خود ارایه می دهد.

 

پیوند این دو دانش، در اثر حاضر، مناظر شگرفی از فرهنگ سازمانی و علوم اعصاب خلق کرده است که انگیزه مطالعه کتاب را افزون تر و فهم پیچیدگی های آن را ممکن می سازد.

 

 معلمان، محققان، کارورزان و بهره گیران فرهنگ سازمانی با اتکا به این تلفیق، شناخت دقیق تری از موضوع پیدا خواهند کرد و در نیل به اهداف خود کامیاب تر خواهند شد .

 

این کتاب از سوی "مهدی الوانی" و "علیرضا نوبتی " تالیف و از سوی ستاد توسعه علوم شناختی مورد حمایت قرار گرفته است و توسط موسسه انتشاراتی نشر" نی " چاپ و منتشر شد.

 

نظر شما