با تشکیل کارگروه ویژه ای در دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، برای حمایت از تولید تجهیزات پزشکی شناختی، موافقت شد

تاریخ : 1396/03/24

تعداد بازدید : 746

5 امتیاز از 1 رای

در نشست مشترک دکتر کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دکتر بیگلر مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، با تشکیل کارگروه ویژه ای در دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برای حمایت از تولیدات تجهیزات پزشکی شناختی در کشور، موافقت شد.

در این نشست که معاونان و مدیران ستاد توسعه علوم شناختی حضور داشتند، دکتر بیگلر با اشاره به تاثیر گذار بودن حوزه علوم و فناوری های شناختی، فرایند صدور مجوز برای واردات تجهیزات پزشکی و نیز نحوه دریافت مجوز استفاده از تجهیزات پزشکی تولید داخل را تشریح کرد.

دکتر خرازی در این نشست خواستار کمک وزارت بهداشت برای توسعه تجهیزات پزشکی بومی مرتبط با علوم و فناوریهای شناختی شد.
در ادامه دکتر محمد تقی جغتایی مشاور عالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در آموزش، بر اهمیت استفاده از فناوری های شناختی در درمان بیماری ها از جمله فناوری تحریکات عمقی و سطحی مغز ، انواع EEG ها و ابزارهای تشخیصی مانند تصویر برداری عصبی تاکید کرد.

دکتر مجید نیلی مدیر گروه پژوهش ، فناوری و زیرساخت ستاد نیز در این نشست ، تجهیزات پزشکی شناختی که با حمایت ستاد طراحی و مراحل اولیه تولید خود را طی می کند تشریح و در باره نحوه حمایت ستاد از تولید فناوری های توانبخشی و پژوهش های علوم شناختی در کشور توضیح داد.
نظر شما