تماس با ما

کاربران گرامی و علاقمندان به علوم و فناوریهای شناختی، لطفا برای ارتباط با ستاد ، با توجه به موضوع بحث یا سوالات خود، با یکی از بخش های زیر تماس بگیرید.


نشانی ستاد: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک 35


دفتر ستاد توسعه علوم وفناوریهای شناختیدبیر خانه
021-88194956-7

نمابر: 88194954-021
info@cogc.ir
کارگروه پژوهش فناوری و زیرساخت
حمایت تشویقی
شبکه آزمایشگاهی
توسعه زیرساخت
021-88194956-7


research@cogc.ir
کارگروه آموزش ترویج ومنابع انسانی
نهاد های ترویجی
ماهنامه (ارسال مقالات و اشتراک)
حمایتهای ترویجی
021-88194956-7


education@cogc.ir
کارگروه برنامه ریزی نظارت و ارزشیابیبرنامه ریزی کلان ستاد
ارزیابی و پایش
رتبه بندی ها
گزارشات
021-88194956-7


planning@cogc.ir
تولید ، تجاری سازی و بازار           
                                                  
 021-88194956-7
business@cogc.ir