ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

دکتر خرازی درهمایش "مغز و شناخت "در اهواز: ترویج و گسترش علوم شناختی نیازمند تعامل وهمکاری موثرمیان مراکزعلمی است

دبیرستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی درهمایش " مغز و شناخت" در دانشگاه شهید چمران اهواز، ترویج و گسترش علوم شناختی در استان خوزستان را مستلزم تعامل و همکاری وسیع و موثرمراکزتحقیقاتی، تخصصی و دانشگاه های این استان دانست.

تقویم رویداد ها
  • 1396/12/16

    دفاع از پایان نامه دکتری در دانشگاه علوم پایه زنجان

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها