ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

طراحی و ساخت یک سیستم کاشتنی-پوشیدنی برای ثبت فعالیت الکتریکی غشایی از مغز در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسان حوزه پژوهش ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، تیر ماه امسال از آزمایشگاه مدارها و سیستم های مجتمع واقع در دانشکده ی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بازدید کردند.

تقویم رویداد ها
  • 1396/05/04

    آزمایشگاه نقشه برداری مغز، سمینار دو روزۀ آموزشی-مهارتی ویژه استان اصفهان برگزار می کند

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها