ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

گردهمایی متخصصان و محققان برای ارایه راهکارهای علمی توانبخشی شناختی در اختلالات روانپزشکی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در تهران

اساتید و متخصصان رشته های حوزه علوم شناختی و اعصاب شناختی در نشستی راهکارهای علمی در امر توانبخشی شناختی در اختلالات روانپزشکی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

تقویم رویداد ها
  • 1397/08/09

    کارگاه آموزشی در دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها