ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

تکنیک" اپتوژنتیک و کاربردهای آن" درکانال آپارات ستاد علوم شناختی

با هدف گسترش دانش علوم شناختی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایجاد علاقه مندی به ابعاد مختلف این دانش، "تکنیک اپتوژنتیک و کاربردهای آن " در قالب ویدئو کلیپی درکانال آپارات ستاد توسعه علوم شناختی معرفی و انتشار یافت.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها