ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

قابلیت دسترسی به فیلم های درسی روش های مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره تکمیلی) در سایت مکتب خانه

به منظور ترویج علوم و فناوری های شناختی و امکان دسترسی به منابع یکسان برای تمامی دانشجویان کشور و همچنین استفاده از امکان حضور در کلاس های درس مدرسین و اساتید دانشگاه های علوم شناختی، ستاد علوم و فناوری های شناختی اقدام به حمایت از ضبط کلاس های درسی مرتبط با حوزه علوم شناختی نموده است

تقویم رویداد ها
  • 1395/06/13

    کنگره بین المللی علوم پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی در تهران برگزار خواهد شد

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها