کارگاه آموزشی ثبت ، تحلیل و پردازش سیگنال های مغزی در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تاریخ : 1397/02/05

تعداد بازدید : 813

4 امتیاز از 4 رای

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به منظور افزایش سطح دانش و اطلاعات تخصصی دانشجویان علوم اعصاب شناختی ، روانشناسان ، روانپزشکان و متخصصان مغز و اعصاب ، کارگاه آموزشی ثبت ، تحلیل و پردازش سیگنال های "الکتروانسفالوگرافی - پتانسیل وابسته به رخداد " (EEG-ERP) در محل این آزمایشگاه در تهران برگزار می کند.

آشنایی متخصصان حوزه اعصاب و روان با روش های تحلیل و تفسیر اطلاعات به دست آمده از سیگنال های مغزی، کاربرد سیگنال های مغزی در تشخیص و پیگیری فرآیند درمان اختلال های روانپزشکی ، آشنایی پژوهشگران حوزه روانپزشکی و روانشناسی با کاربرد روش های مغز و تحلیل  سیگنال های مغزی در نقشه برداری مغز و نیز نحوه پردازش و تحلیل سیگنال مغزی از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی و تخصصی عنوان شده است.

 

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغر اعلام کرد: منشاء کاربردهای ثبت سیگنال های الکتروانسفالوگرافی (EEG)، ریتم های مغزی و ارتباط آن  با فرآیندهای شناختی ، اساس طراحی آزمایش های EEG  ، ارایه محرک های ثبت رخدادها و انجام آزمایش ثبت پتانسیل ها برانگیخته بینایی، از سرفصل های آموزشی و علمی این کارگاه  است که توسط یکی از مدرسان مجرب ارایه و تشریح خواهد شد.

 

کارگاه آموزشی ثبت ، تحلیل و پردازش سیگنال های مغزی روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه جاری در محل آزمایشگاه ملی نقشه بردازی مغز برگزار می شود.

 

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فن آوری در زمینه ایجاد زیر ساخت تصویر برداری و تحریک مغزی برای تحقیقات شناختی و ارایه خدمات دانش بنیان در حوزه علوم و فن آوری های شناختی تاسیس و فعالیت دارد.

نظر شما