کارگاه مهارتی fNIRS و پردازش سیگنال آن

تاریخ شروع : 1396/06/29

تاریخ پایان : 1396/06/29

توضیحات : مدرس: دکتر زهرا عینالو (دانشگاه آزاد اسلامی)
سوسن کهزاد (NBML)
زمان : 29 شهریور ماه ، ۱۳۹۶ ( ساعت 9 الی 17)
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: www.nbml.ir