کارگاه مهارتی ثبت و پردازش سیگنال EEG

تاریخ شروع : 1396/06/30

تاریخ پایان : 1396/06/30

توضیحات : مدرس: دکتر محمد میکائیلی (دانشگاه شاهد)
پریوش پور عباسی (NBML)
محمد جواد درویشی (NBML)
زمان : 30 شهریور ماه ، ۱۳۹۶ ( ساعت 9 الی 17)
مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: www.nbml.ir