ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

چهارمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای با نگاه به حوزه توانبخشی شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در دانشگاه کاشان برگزار شد

چهارمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای با نگاهی ویژه به موضوع "توانبخشی شناختی و بازی های رایانه ای " با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و با همکاری و مشارکت دانشگاه های اصفهان و کاشان ، در دانشگاه کاشان برگزار شد.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها