ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

جلسه ارائه پیشرفت طرح های پژوهشی مصوب ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

به منظور آشنایی هرچه بیشتر محققان و متخصصان با طرح های پژوهشی و توسعه فن آوری در حوزه های علوم شناختی و گسترش همکاری های مشترک بین رشته ای ،نشست ارایه پیشرفت طرح های تحقیقی مصوب ستاد توسعه علوم و فن اوری های شناختی ، روز سی و یکم خرداد ماه جاری همزمان با برگزاری سمپوزیوم بازتوانی شناختی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تشکیل می شود.

تقویم رویداد ها
  • 1397/03/31

    جلسه ارائه پیشرفت طرح های پژوهشی مصوب ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها