ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز با هدف ترویج علوم شناختی در تهران برگزار می شود

دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز با هدف ترویج علوم شناختی در حوزه نقشه برداری مغز ، توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز اواسط مهرماه امسال در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها