کتاب "روش‌های تجربی در زبان ‌شناسی شناختی" ترجمه شد

تاریخ : 1399/06/22

تعداد بازدید : 161

5 امتیاز از 6 رای

کتاب"روش‌های تجربی در زبان‌شناسی شناختی" با معرفی روش‌های تجربی رایج در تحقیقات زبان‌شناسی شناختی ترجمه و مورد حمایت ستاد توسعه علوم شناختی قرار گرفت.

زبان‌شناسی شناختی، شاخه‌ای نوین از علم زبان‌شناسی است که زبان را در ارتباط با سایر قوای شناختی انسان مطالعه می‌کند.

 

در سال‌های اخیر، ارتباطات میان‌رشته‌ای میان زبان‌شناسان شناختی، عصب‌شناسان و روان‌شناسان موجب شده که زبان‌شناسان شناختی به روش‌های نوین تجربی جهت مطالعه زبان و شناخت روی آورند.

 

این کتاب در نه فصل سازماندهی شده و به موضوعاتی چون روش‌های آزمایشی در زبان‌شناسی، آمار استنباطی در زبان‌شناسی شناختی تجربی، مطالعه فضاهای ذهنی از طریق ایمااشاره‌ها، مطالعه بازنمایی‌های ذهنی زبان، ردیابی چشم، مطالعه زبان در کودکان و مغزنگاری الکتریکی می‌پردازد.

 

کتاب"روش‌های تجربی در زبان‌شناسی شناختی" به‌عنوان منبع درس "روش‌های پژوهش در علوم شناختی زبان" برای دانشجویان رشته زبانشناسی شناختی در مقطع دکتری ترجمه شده و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی نیز می‌توانند از آن برای دروس "زبان‌شناسی شناختی" و "روش تحقیق در زبا‌ن‌شناسی" استفاده کنند.

 

مطالب کتاب همچنین برای پژوهشگران سایر رشته‌ها نظیر روان‌شناسی شناختی و علوم اعصاب شناختی که به مطالعات آزمایشی و تجربی زبان علاقمندند می‌تواند سودمند باشد.

 

این کتاب توسط دکتر رامین گلشائی، استادیار زبان‌شناسی (با تمرکز بر روان‌شناسی زبان و زبان‌شناسی شناختی) و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا  ترجمه  و توسط سازمان سمت چاپ شده است.

 

پیش از این نیز کتاب «ذهن: درآمدی بر علوم شناختی» از سوی این مترجم به فارسی ترجمه شده است.

 

نظر شما