ستاد توسعه علوم شناختی حمایت تشویقی از چاپ و انتشار مقالات حوزه علوم شناختی در نشریات و مجلات معتبر بین المللی را افزایش داد

تاریخ : 1400/01/10

تعداد بازدید : 628

5 امتیاز از 5 رای

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به منظور افزایش کمی و کیفی فعالیت های علمی وپژوهشی درحوزه دانش علوم شناختی و ترغیب اساتید، محققان و پژوهشگران به ارایه مقالات برتر این دانش برای چاپ و انتشار در نشریات و مجلات معتبر بین المللی، میزان حمایت تشویقی از این مقالات را در سال 1400 افزایش داد.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در راستای سیاست های راهبردی خود برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی در سال قبل از حدود دویست مقاله ارایه شده در مجلات و نشریات بین المللی حمایت تشویقی کرده است.

 

براساس سیاست این ستاد امسال رقم حمایت تشویقی از این مقالات نسبت به سال گذشته افزایش یافت و علاوه بر آن ستاد از مقالاتی که از تجهیزات و فن آوری های شناختی داخل کشور استفاده کرده باشند، میزان حمایت تشویقی را تا حداکثر 20 درصدافزایش می دهد. میزان حمایت تشویقی از مقالات منتشر شده با بیشتر شدن ضریب تاثیر مجله به صورت غیر خطی افزایش می یابد.

 

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی با هدف ترغیب و تشویق محققان و پژوهشگران به ارایه مقالات برتر علمی و پژوهشی و چاپ و انتشار آن در مجلات معتبر که نشان از کیفیت بالای پژوهش های انجام شده دارد و نیز به منظور افزایش رشد کیفی مقالات، در طول سال های اخیر تاکنون از 900 مقاله مرتبط با حوزه علوم شناختی حمایت کرده است.

 

امروزه یکی از نشانه های رشد کیفی حوزه های مختلف دانش، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی بین المللی با ضریب تاثیر بالا است و یکی از شاخص های سنجش وضعیت علمی ایران در مقایسه با جهان، بررسی تعداد مقالات منتشر شده در این مجلات است که می تواند راهنمای سیاستگذاران علوم و فن آوری برای پایش و ارزیابی پیشرفت علمی کشور در قیاس بین المللی باشد.

نظر شما