برگزاری کنفرانس در گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

تاریخ : 1398/04/07

تعداد بازدید : 271

1 امتیاز از 1 رای

شریف-فرایبورگ -- آگاهی، درک و خودآگاهی

تاریخ:  شنبه, 15تیر, 1398 الی یکشنبه, 16تیر, 1398

مکان:  گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

دریافت چکیده

 

 

نظر شما