چهاردهمین فراخوان حمایت از طرح‎ های پژوهشی درحوزه توسعه روش‌ها و ابزارهای ارتقاء و توانبخشی شناختی

تاریخ : 1399/04/12

تعداد بازدید : 1562

5 امتیاز از 12 رای

با هدف استفاده از روش های نوین و کارآمد در راستای ارتقاء و توانبخشی شناختی، چارچوب و شیوه اجرایی شرکت پژوهشگران، متخصصان و علاقه مندان در چهاردهمین فراخوان حمایت از طرح‎ های پژوهشی در حوزه توسعه روش‌ها و ابزارهای ارتقاء و توانبخشی شناختی اعلام شد.

 ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در راستای ماموریت خود به دنبال "افزایش سرمایه شناختی جامعه، پیشگیری و کاهش عملکرد شناختی با استفاده از مداخلات و خدمات شناختی" می باشد.

 

در این فراخوان آمده است: با افزایش چالش های فردی و اجتماعی، تغییر در سبک زندگی در محیط فیزیکی و افزوده شدن حضور در فضای مجازی به ابعاد زندگی، اهمیت توانمندی­های شناختی برای زندگی بهتر برجسته تر از گذشته شده و توسعه دانش و فن آوری در حوزه شناختی به همراه فراگیری فضای مجازی امکان ایجاد و استفاده از روش­های نوین را برای حفظ و ارتقای توانمندی های شناختی فراهم کرده است.

 

در بخشی دیگر از اهداف این فراخوان با اشاره به اینکه با توجه به افزایش متوسط سن جامعه، لازم است با حفظ و کاهش سرعت افت توانمندی­های شناختی در بزرگسالان زندگی آنان بهبود و میزان بهره­مندی همگان از تجارب و توانمندی­های آنان ارتقا یابد، اضافه شده است: این امر در راستای حفظ و افزایش بهره­مندی از سرمایه بزرگ انسانی بزرگسالان است و توجه ویژه به سبک زندگی، ظرفیت­ها و ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی و افزایش سواد سلامت شناختی برای ارتقا و حفظ توانمندی­های شناختی در راستای استفاده از روش­های مبتنی بر شواهد علمی در اولویت قرار دارد.

 

   دراین فراخوان اعلام شد ، طرح‎های پذیرفته‎شده به صورت مشترک توسط ستاد و سرمایه‎گذاران مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

 

در چهاردهمین فراخوان حمایت از طرح‎ های پژوهشی در حوزه توسعه روش‌ها و ابزارهای ارتقاء و توانبخشی شناختی، طرح‎ها و پیشنهادها در دو قالب مورد پذیرش قرار می­گیرند. در قالب اول " بومی سازی، طراحی، ساخت، ارزیابی اثربخشی و یا کارآزمایی بالینی روش های مختلف ارتقاء و توانبخشی شناختی و نیز تولید دانش در این حوزه"  مطابق با اولویت های ذکر شده بررسی می شوند و در این مرحله پژوهشگران می‌توانند با دریافت و تکمیل فرم پیشنهاد طرح شماره 1 در این فراخوان شرکت نمایند.

 

در قالب دوم افراد و مؤسساتی که محصولات شناختیِ از قبل طراحی و یا اجرا شده دارند، می‌توانند در این فراخوان شرکت نمایند تا با معیارهای مورد نظر ستاد مورد ارزیابی قرار گیرند، این دسته از شرکت‌کنندگان می‌توانند با دریافت و تکمیل فرم پیشنهاد طرح شماره 2 در این فراخوان شرکت نمایند.

 

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در این فراخوان، از تمامی  محققان  واجد شرایط دعوت کرده است بر اساس فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی فرم پیشنهاد متناسب طرح‌ خود را دریافت و تکمیل کرده و در بازه زمانی 99/04/25 لغایت 99/05/25 (غیر قابل تمدید)، از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی بارگذاری نمایند.

نظر شما