کتاب "کمک های اولیه روان شناختی" منتشر شد

تاریخ : 1400/05/23

تعداد بازدید : 827

5 امتیاز از 4 رای

کتاب "کمک های اولیه روان شناختی " که تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی قرار گرفته است، چاپ و انتشار یافت.

این کتاب در 9 فصل شامل "کمک های اولیه روان شناختی" ، "پیامدهای روان شناختی" ، "وقتی فاجعه رخ داد"، "ایجاد ارتباط و گوش دادن بازتابی"،" ارزیابی:گوش دادن به ماجرا"، "تریاژ روان شناختی" ، "تدابیر مداخله برای ایجاد ثبات و کاهش پریشانی حاد"، "تعیین وضعیت و تسهیل دسترسی به مراقبت مداوم" و "خود مراقبتی از دیگران با مراقبت از خود " چاپ و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

 

در این کتاب آمده است: برای کاهش عوارض روانی حوادث وبلایا، مکانیسم های دفاعی سنتی مانند نگرش های جبرگرایانه و افکار رویا پردازانه ، قابلیت محافظتی خود را از دست داده اند و بیش از آنکه مفید باشند به ضرر افراد تمام می شود.

 

در بخشی دیگر از این کتاب نوشته شده است: روشی که موجب کاهش اثرات استرس و تروما می شود، با جلوگیری از بروز نشانه های ناسازگاری و روان رنجوری به افراد درگیر در بحران کمک می کند و به ارتقای بهداشت عمومی ، بهداشت روانی و افزایش تاب آوری منجر می شود.

 

مترجمان با ارایه راهکاری در این کتاب می افزایند: این دستور العمل مبتنی بر تئوری و شواهد بالینی است و برای افرادی که دانش قبلی روان شناسی ندارند برای آنان مفید و کارآمد است.

 

کتاب  "کمک های اولیه روان شناختی" از سوی " الهه سادات الوانی" و دکتر مهدی شریف الحسینی" ترجمه و توسط موسسه انتشاراتی ارجمند چاپ و منتشر شده است.

 

نظر شما