ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی از انجام طرح های پژوهشی و توسعه فناوری در راستای اولویتهای مصوب ستاد حمایت می کند.

"فراخوان های فعال"

طرح پژوهشی تجمیع پایان­ نامه­ ها و رساله ­های همراستا (پویا)

فراخوان علوم اجتماعی شناختی - محاسباتی​

"فراخوان های پیشین"

فراخوان اول سال ۱۴۰۲

فراخوان های قدیمی

فراخوان سال ۹۶

فراخوان سال ۹۵

فراخوان اسفند ۹۴

فراخوان شهریور ۹۴

فراخوان شهریور ۹۳

فراخوان اسفند ۹۲

فراخوان شهریور ۹۲

درخواست حمایت می بایست از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی به آدرس www.cogc.ir و توسط مجری اصلی به ستاد ارائه شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید.

لازم به ذکر است که درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبت نام آنلاین قابل انجام و پیگیری است و مدارک ارسالی از طریق پست الکترونیک و بدون کد رهگیری بررسی نمی شوند.

خواهشمند است هرگونه مکاتبات شامل سوالات، پیشنهادات، انتقادات و ... در خصوص ثبت و پیگیری درخواست حمایت از طرح پژوهشی را به آدرس ایمیل research.project@cogc.ir ارسال فرمایید.